май 30, 2024

Горивата и търговията с тях са гръбнака на икономиката на всяка държава. Освен за ежедневни нужди, в домакинството или за задвижване на колите, те се използват и в браншове, които поддържат търговията на страната.

С този материал ще разберем каква е ролята на горивата като дизела в съвременната икономика на държавата и как поскъпването им създава инфлация във всички сфери.

Какво е търговия с горива?

Търговията с горива е извършване на покупка, продажба и разпространение на горивата.

Тя се извършва на различни нива, като най-популярният и предпочитан начин за бизнеса е на едро. Един от основните доставчици, занимаващи се с търговия с горива dieselor.bg поддържащ конкурентни цени и разполагащ с бензиностанции в Пловдив, София, Варна и Нови пазар (област Шумен), помага на секторите, нуждаещи се от гориво, да се сдобият с нужните им количества, за да могат да функционират и да се развиват.

Цената на тези продукти не е в константа и тя се променя непрекъснато, като не малко въздействие върху това имат политиките на държавите, както и търсенето-предлагането, като част от свободната икономика към която спада търговията с горива.

Защо фирмите предпочитат дизел?

Фирмите извършващи транспортни услуги и доставка на строителни материали се нуждаят от мощни тежкотоварни камиони с които да могат да извършат услугите, които предоставят на клиентите си.

Селскостопанските трактори, с чиято помощ земеделците обработват нивите, също трябва да са по-мощни, за да задвижат прикачената селскостопанска техника.

За да може да бъде задвижено тежкотоварното МПС то се нуждае от двигател с по-голяма мощност, като такава могат да осигурят дизеловите. Те не са подходящи за задвижване с други горива, което прави дизелът най-предпочитаното гориво за тези браншове.

Каква е ролята на търговията с горива в икономиката?

В днешно време икономиката на всяка държава е силно зависима от търговията с горива.

Повишението и намаляването на техните цени има голямо, а понякога и трайно въздействие върху разходите, както на производителите и фирмите предлагащи транспортни услуги, така и върху крайният потребител.

При повишаване цената на горивата създава се ефект на доминото, което може да се усети по цялата верига. Тази инфлация принуждава производителите на селскостопански продукти и фирмите, предлагащи транспортните услуги, също да си повишат цените, като потърпевш от този ефект е крайният потребител.

Селскостопанският сектор използва газьолът за земеделската техника, с който осигурява производството. С помощта на горива като дизела се задвижват трактори, комбайни, които да обработват земята и събират селскостопанския продукция. Инфлацията при търговията с горива, задвижващи тези МПСта, води и до поскъпване на цената на произведените стопански култури, които са жизненоважни за консумация от хората.

Подобен е и случая с транспортните компании, включително тези за строителни материали. Когато поскъпване на цената на дизела няма как фирмите превозвачи да не вдигнат стойността на услугата, която извършват.

По този начин инфлацията при търговията с горива засяга всички браншове. От производителите през транспортните компании, търговците на едро и дребно до крайният потребител.